PIPOL SH.P.K eshte kompania qe ushtron aktivitetin e saj ne fushen e Call Center
per realizimin e kontratave ne sektorin e energjise elektrike dhe telefonise me Italine.
PIPOL SH.P.K do te ushtroje aktivitetin ne qytetin e Vlores, me vendodhje ne skele , prane Universitetit "Ismail Qemali" Vlore ,
PIPOL SH.P.K ofron per operatoret pagese me te larte nga te gjitha kompanite e tjera qe jane aktualisht ne kete sektor ne qytetin e Vlores
si per shembull , me te njejtat ore pune qe nje operator mund te zhvilloje dhe per kontratat qe mund te realizoje aktualisht ne cfaredo Call Center ne Vlore
tek kompania jone do te marri 2-fishin e pages , si dhe per ata operatore qe shfaqin nje realizim ne numer te larte te kontratave , ne ofrojme bonuse shume te larte
pagesa maksimale tek kompania jone arin deri ne 1.800.000 leke (nje milion e tete qind mije leke) ne muaj ,
ora minimale e punes tek ne eshte 2000 leke (dy mije leke) dhe me kalimin e fashes minimale kalon ne 3500 leke (tre mije e pese qind leke)
Ju mirepresim !