Untitled-3
italy-880116_960_720

PIPOL

Eshte kompani qe ushtron aktivitetin e saj ne fushen e Call Center

me nje staf te kualifikuar ne sektorin perkates .

Nje kompani e mire organizuar per menaxhimin e informacionit

duke ofruar lehtesi ne punen e operatoreve dhe strukturave te tjera

organizative.

FUSHATAT

Kompania jone bashkepunon me kompanine me prestigjoze ne ITALI.

Pagesat per operatoret jane me te lartat duke filluar ora e punes nga 2000 (dy mije) lek te vjetra e duke vazhduar me 3500 (tre mije e peseqind) leke te vjetra , plus bonuset e kontratave per cdo fushate.